Kościół św. Franciszka Ksawerego

Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej Patronki Polskich Parlamentarzystów

Ojcowie Jezuici (SI)

Matka Boska Trybunalska
koronowana
26 maja 2006 roku

Archidiecezja Łódzka

 width=

Piotrków już w średniowieczu odgrywał ważną rolę jako miejsce wieców i sejmów, a od XVI wieku jako siedziba Trybunału Koronnego, od czego się wzięła jego pełna nazwa.Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej znajduje się mieście o bogatej tradycji parlamentarnej.
Od 1442 roku w Piotrkowie odbywały się synody, a od XVII wieku miasto było miejscem sejmów walnych oraz siedzibą Trybunału Królewskiego powołanego przez Stefana Batorego. W połowie XVI wieku miasto jest świadkiem powstania tzw. kodeksu piotrkowskiego czyli kodyfikacji prawa cywilnego i karnego z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Nieopodal Rynku Trybunalskiego znajduje się barokowy klasztor Jezuitów z kościołem
Św. Franciszka Ksawerego, wybudowany na początku XVIII wieku.
Barokowy kościół św. Franciszka Ksawerego – Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej i klasztor ojców Jezuitów zaczęto budować w 1695 roku. Nie udało się jednak jej dokończyć do kasaty zakonu. Przeszkadzały wojny i pożary. Budowę całego zespołu klasztornego realizowano wg proj. J. Delmarsa. Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku zostaje przejęty przez ojców pijarów. Jezuici powrócili tu po I wojnie światowej, w 1928 roku. Kościół to jednonawowa budowla z półkoliście zamkniętym prezbiterium. Wnętrze kościoła jest bogato zdobione, a na szczególną uwagę zasługuje barokowa polichromia. Do kościoła przylega zachowana część dawnego, jednopiętrowego kolegium. Wyposażenie świątyni uznawane jest za perłę późnego baroku. Zachowało się bowiem w praktycznie niezmienionym stanie od połowy XVIII stulecia. Ornamenty, późnobarokowe stiuki i polichromię wykonali jezuici – Andrzej Ahorn i Jan Rayner.
W ołtarzu głównym w jego centralnym polu za zasłoną znajduje się obraz Matki Bożej Trybunalskiej. Został namalowany na desce około połowy XVII wieku i do końca XVIII wieku towarzyszył obradom Trybunału Koronnego, stojąc w ratuszowej kaplicy. Obraz ten od 1580 roku znajdował się w kościele farnym i w czasie posiedzeń trybunału przenoszony był do kaplicy sądowej. Po 1792 obraz znajdował się w archiwum trybunału w ratuszu. W 1829 roku, staraniem pijarów obraz został przeniesiony na powrót do tego kościoła. Od prawie pięciu wieków obraz Matki Bożej Trybunalskiej, zwanej również Matką Pocieszenia, był czczony przez rzesze wiernych. Przed obrazem Pani Trybunalskiej modlili się królowie, prezydenci, posłowie i senatorowie. Kościół ojców Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał tytuł sanktuarium maryjnego 23 września 2006 roku, natomiast decyzją Stolicy Apostolskiej, w dniu 26 maja 2007 roku Matka Boża Trybunalska została ogłoszona Patronką Polskich Parlamentarzystów.

PiotrkowTryb_61.jpg
PiotrkowTryb_55.jpg
PiotrkowTryb_53.jpg
PiotrkowTryb_26.jpg
PiotrkowTryb_21.jpg
PiotrkowTryb_19.jpg
PiotrkowTryb_07.jpg
PiotrkowTryb_32.jpg
PiotrkowTryb_37.jpg
PiotrkowTryb_40.jpg
PiotrkowTryb_41.jpg
PiotrkowTryb_42.jpg
PiotrkowTryb_44.jpg
PiotrkowTryb_45.jpg
PiotrkowTryb_48.jpg
PiotrkowTryb_18.jpg
PiotrkowTryb_46.jpg
PiotrkowTryb_47.jpg
PiotrkowTryb_49.jpg
PiotrkowTryb_50.jpg
PiotrkowTryb_51.jpg
PiotrkowTryb_13.jpg
PiotrkowTryb_05.jpg
PiotrkowTryb_03.jpg